БНЕБ (Ден напред): Криви на търсене и предлагане на уеб-сайта на БНЕБ

Информираме ви, че агрегираните криви на търсене и предлагане на пазарен сегмент Ден напред за ден на доставка 02.07.2023 г. са вече налични на сайта на БНЕБ.