БНЕБ (Ден напред): Налични резултати за пазар Ден напред в електронната система за търговия

Клиринговите цени и търгуваните обеми за ден на доставка 02.07.2023 г. са налични в електронната система за търговия.