БНЕБ (Ден напред): Технически проблем с криви на търсене и предлагане за пазар Ден напред

Поради технически проблем кривите на търсене и предлагане за ден на доставка 02.07.2023 г. не се визуализират на уеб страницата на БНЕБ.