Нов брой на информационния бюлетин на Комитета на номинираните оператори на пазара на електроенергия (НОПЕ)

Новото издание на информационния бюлетин обобщава събитията от изминалото тримесечие, сред които отново е продължаващият консултативен процес във връзка с инициираната реформа на пазара на електроенергия в ЕС. Освен проведените и предстоящи събития с участието на НОПЕ, ОПС и заинтересовани страни, бюлетинът представя и няколко публикации  с акцент Годишния доклад за 2022 г. съгласно Регламента CACM.

Информационният бюлетин е достъпен на интернет страницата на Комитета на НОПЕ.