Обществено обсъждане относно изменения на Методиките по прилагане на единното свързване на пазарите (Algorithm methodology)

Номинираните оператори на пазара на електроенергия (НОПЕ) публикуваха Обществено обсъждане относно Методиките, свързани с работата на алгоритъма за ценово обединение, алгоритъма за непрекъсната търговия и алгоритъма за търгове в рамките на деня (price coupling algorithm, continuous trading matching algorithm, intraday auction algorithm) съгласно чл. 12 от Регламент на Комисията (ЕС) 1222/2015 (Регламент CACM).

Предложенията за промени, изготвени от НОПЕ в сътрудничество с операторите на преносни системи (ОПС), са свързани с кооптимизация при процеса на разпределение на трансгранични преносни способности, търгове в рамките на деня и добавяне на индикатори за използването на определен вид сложни оферти (scalable complex orders).

Обсъждането ще продължи до 25 септември 2023 г. По-подробна информация е достъпна тук.