Борсовият оператор с нов рекорд на търгуваните количества на пазар “В рамките на деня“ през август

Търгуваните количества на пазарен сегмент „В рамките на деня“ на „Българска независима енергийна борса“ (БНЕБ) отново бележат рекорд за 2023 г. като през август достигат 204 942,6 MWh (5,3%  повече от предишния рекорд от 194 634,2 MWh през април).

За сравнение, спрямо същия период (януари- август) миналата година, преди въвеждането на 15-минутни продукти на границата с Румъния и старта на пазарното обединение с Гърция, увеличението е над 2 пъти. Ръст отчитат не само търгуваните количества, но и делът на сключени сделки посредством механизма за роботизирана търговия API. В края на първото полугодие на 2023 г. те представляват 20 % от всички сключени сделки, което утвърждава нарастващата значимост на този тип търговия за пазарния сегмент.