Видео обръщение на комисаря по енергетика Кадри Симсон на сайта на Комитета на НОПЕ

Комитетът на Номинираните оператори на пазара на електроенергия (НОПЕ) публикува на уеб сайта си видео обръщение от името на комисаря по енергетика в Европейската комисия г-жа Кадри Симсон. Във видеото комисар Симсон приветства Номинираните оператори на пазара на електроенергия и изразява своята признателност за изключителната им работа. “Потребителите в ЕС усещат изключителните ползи от вътрешния пазар на електроенергия и сигурността на енергийните доставки. Без работата на НОПЕ това би било невъзможно”, посочва г-жа Симсон.

Видео обръщението, в което комисар Симсон разкрива ключовото участие на НОПЕ за постигане на общите енергийни цели е налично на сайта на Комитета на НОПЕ.