Първата годишна конференция на Комитета на НОПЕ ще се проведе на 20 септември

Комитетът на Номинираните оператори на пазарите на електроенергия (НОПЕ) организира своята първа конференция, в рамките на която ще бъде представен Годишния доклад за 2022 г. съгласно Регламент (ЕС) 2015/1222 за установяване на насоки относно разпределянето на преносната способност и управлението на претоварването (Регламент CACM). Докладът разглежда подробно работата на пазарните обединения „Ден напред“ (Single Day-ahead Coupling (SDAC) и „В рамките на деня“ (Single Intraday Coupling (SIDC)) през изминалата година.

В рамките на панела „Европейските пазарни обединения на фона на политически реформи“ участие ще вземе г-н Юлиан Попов,  министър на околната среда и водите на РБългария.

Събитието ще се проведе на 20 септември 2023 г. в присъствена и онлайн форма.

Пълната програма на конференцията и линк за регистрация са налични тук.