НОПЕ и ОПС публикуваха Доклада за разходите за 2022г. съгласно Регламента CACM

Съгласно член 80 от Регламент (ЕС) 2015/1222 от 24 юли 2015 г. (Регламент CACM), всички номинирани оператори на пазара на електроенергия (НОПЕ) в сътрудничество с всички оператори на преносни системи (ОПС) са задължени да докладват на годишна база разходите за установяване, изменение и опериране на пазарните обединения „Ден напред“ (Single Day-ahead Coupling (SDAC) и „В рамките на деня“ (Single Intraday Coupling (SIDC). Разходите за предходната година са обобщени в Доклад за разходите за 2022 г. съгласно Регламента CACM, който представя също прогноза за 2023 г. и разходите за проекти, изпълнявани от НОПЕ  и ОПС в определени региони.

НОПЕ и ОПС се договориха, че считано от 2023г., годишният доклад за разходите ще бъде подготвян от структура на Управляващия комитет на пазарните обединения (MCSC), създаден през 2022г.

Докладът за разходите за 2022 г. съгласно Регламента CACM може да бъде открит тук.