БНЕБ започва предлагането на нова услуга за достъп до данни

Считано от днес 14 септември 2023 г., БНЕБ въвежда нова услуга за достъп до данните за пазара. Услугата дава възможност на регистрираните търговски участници, както и  на външни потребители, да получат достъп до данните за пазара, посредством API свързаност или FTP. Новата услуга заменя предлаганите до момента услуги по предоставяне на данни, като същевременно увеличава значително техния обхват. Част от информацията, достъпна посредством услугата, включва цените и търгуваните обеми на всички пазарни сегменти, данни за кривите на търсене и предлагане, данни за потоците и цените от пазарните обединения, новини и оперативни съобщения, както и спешни пазарни съобщения (UMMs). Клиентите имат възможност да избират между две опции на предлаганата услуга: достъп до данни само за собствени цели и достъп до данни с право на  разпространение.

Подробна информация е налична  тук.