Онлайн заявление за регистрация на нови търговски участници

Изцяло онлайн платформа за регистрация (заявление за регистрация) на новите търговски участници вече е достъпна на сайта на Българската независима енергийна борса (БНЕБ)

Освен улеснение за търговските участници, едно от основните предимства, които предоставя новата функционалност на сайта на енергийната борса, са автоматичните проверки, които се извършват при въвеждане на данните (например ACER код, EIC код). Така платформата значително намалява риска от допускане на грешки при подаване на ново заявление.

Новото заявление предлага на бъдещия търговски участник и индикация при непопълнени полета и липсваща информация, което от своя страна ограничава възможността за пропуски и непълнота на данните.

След попълването на онлайн заявлението се генерира PDF файл, който новият търговски участник изпраща до следния имейл: application@ibex.bg