Нов брой на информационния бюлетин на Комитета на номинираните оператори на пазара на електроенергия (НОПЕ)

Новото издание на информационния бюлетин обобщава събитията от последното тримесечие, като се фокусира върху проведената Първа годишна конференция и представения годишен доклад за 2022г., както и Доклада за разходите съгласно Регламент CACM. В бюлетина се засяга и темата за наскоро приключилата публична консултация относно алгоритмите за ценово обединение и за търгове в рамките на деня.

Информационният бюлетин е достъпен на интернет страницата на Комитета на НОПЕ.