Предстояща четвърта среща на Консултативната група на пазарните обединения

На 20 октомври 2023 г. ще се проведе четвърта среща на Консултативната група на пазарните обединения (Market Coupling Consultative Group (MCCG)), в която участват експерти от НОПЕ и ОПС, както и други заинтересовани страни. Темите, които ще бъдат обсъждани, са свързани с оперативната работа и развитието на пазарните обединения „Ден напред“ (SDAC) и „В рамките на деня“ (SIDC).

Подробна програма и линк за регистрация са достъпни тук.