БНЕБ (Ден напред): Закъснение в публикуването на резултатите за пазарен сегмент Ден напред за ден на доставка 16.10.2023 г.

Поради технически проблем клиринговите цени и търгуваните обеми електрическа енергия на пазарен сегент Ден напред с ден на доставка 16.10.2023 г. ще бъдат публикувани със закъснение.