БНЕБ (Ден напред): Ден напред – частично разделение на пазарното обединение и възможност за корекция и/или подаване на оферти

Поради технически причини, следните пазарни зони ще бъдат разделени от пазарното обединение Ден-напред: BG<>GR. Поради частичното пазарно разделение, търговските системи на операторите, които остават свързани, ще бъдат отворени в 13:10 ЦЕВ за точно 15 минути, съгласно регионалните процедури. По тази причина публикуването на резултати ще се случи със закъснение. .