БНЕБ (Ден напред): Електронната система за търговия за пазарен сегмент Ден напред е достъпна

Електронната система за търговия за пазарен сегмент Ден напред е достъпна.