БНЕБ (Ден напред): Непланово прекъсване на електронната система за търговия на 30.10.2023 г.

Електронната система за търговия (ЕСТ) на пазарен сегмент Ден напред е недостъпна поради техническо прекъсване. БНЕБ ще публикува ново съобщение, когато ЕСТ е отново достъпна.