Управляващият комитет на пазарните обединения (MCSC) инициира задълбочено разследване на инцидента с частично разделяне от 28 октомври

По време на сесията по свързване на пазарите на 28 октомври, технически проблем е довел до частично разделяне на пазарите.

  • Държава/Тръжна зона, отделена от пазарното обединение „Ден напред“ (SDAC) от гледна точка на пазара: Гърция
  • Регистър със заявки, изключен от сесията по свързване на пазарите: HEnEx (гръцката енергийна борса)
  • Интерконектори, отделени от SDAC: GR-BG, GR-IT

Причината за инцидента е технически проблем в търговската система на HEnEx. HEnEx информира, че сериозен технически проблем е възникнал в търговската им система, възпрепятстващ процеса по валидация на подадените оферти на пазар „Ден напред“. Проблемът, свързан с допълнителния час при преминаване към зимното часово време за ден на доставка 29/10/2023, не е отстранен в рамките на срока, предвиден в процедурите на SDAC, и е обявено частично разделяне. Окончателните резултати от тръжната сесия за страните, останали в режим на обединение на пазарите, са публикувани в 14:05 ЦЕВ. Общата система за свързване на пазарите е функционирала съгласно очакваното и е осигурила свързването на останалата част от SDAC.

Управляващият комитет на пазарните обединения инициира задълбочено разследване на инцидента. Доклад за частичното разделяне, обобщаващ резултата от разследването и потенциалните извлечени поуки, се очаква да бъде публикуван в рамките на един месец.