Борсовият оператор с нов рекорд на търгуваните количества на пазар “В рамките на деня“ през октомври

Търгуваните количества на пазарен сегмент „В рамките на деня“ на „Българска независима енергийна борса“ (БНЕБ) отново бележат рекорд на месечна база като за октомври 2023г.  достигат 215 603,1 MWh.

С това изтъргуваните досега количества през 2023г. достигат 1 809 404,6 MWh, което е с 105,3% повече от същия период на 2022г. (881 298,9 MWh).