Отворено писмо на европейските НОПЕ

Енергийните борси в Европа призовават да бъде заличена разпоредба, чрез която ще може да се въведе единна правна структура за управление на интегрираните пазари „Ден напред“ и „В рамките на деня“. В отворено писмо номинираните оператори на пазара на електроенергия (НОПЕ) заявяват, че подобна стъпка към централизация на операциите, отнасящи се до свързване на пазарите в Европа, не само противоречи на принципите за пропорционалност и субсидиарност, но и се предлага без да е извършен нужният анализ за разходите и ползите и без да се отчита  неблагоприятното отражение върху ефективността на електроенергийния пазар. Повече за аргументите на енергийните борси може да прочетете тук.