Годишна работна програма за 2024 г. на Комитета на НОПЕ

Комитетът на Номинираните оператори на пазара на електроенергия (НОПЕ) публикува своята годишна работна програма за 2024 г. Документът представя задачите и целите, които Комитетът и работните групи към него си поставят за предстоящата година. Сред приоритетите са текущата реформа на структурата на електроенергийния пазар в Европа и въвеждането на търгове в рамките на деня. Цялото съдържание на документа е достъпно тук.