Енергийната борса стартира нов продукт на сегмент „Ден напред“ за регистриране на блокови оферти

С цел подобряване на своите услуги БНЕБ предоставя на регистрираните пазарни участници възможността за подаване на блокови оферти на пазарен сегмент „Ден напред“.

До момента Борсовият оператор позволяваше въвеждането на оферти само за отделни часови продукти на пазарен сегмент „Ден напред“.

Блоковите оферти за покупка и/ или продажба улесняват управлението на търговския портфейл и физическите активи чрез оптимизиране на производството и консумация на електрическа енергия.

Във връзка със старта на въвеждане на тази допълнителна възможност за офериране, който се очаква на 15.11.2023 г. (ден на търговия), на 18.09.2023 г. бе проведен и семинар за запознаване на търговските участници със спецификите на различни блокови оферти.

Повече информация относно видовете блокови оферти можете да намерите в последната версия на Инструкция №6 „СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ТЪРГУВАНИТЕ ПРОДУКТИ“, която се намира на официалната страница на оператора.