TEST! Intraday market is available for trading<

Уважаеми търговски участници

Техническото прекъсване на работата на пазарен сегмент В рамките на деня приключи и електронната система за търговия е достъпна.