TEST! Service break in Intraday Market system on 30.08.2021<

Уважаеми търговски участници

Търговската система на пазарен сегмент „В рамките на деня“ ще бъде недостъпна поради планово техническо прекъсване на 30.08.2021