Промени в Инструкция №3 “Предоставяне на банкова гаранция”

Уважаеми търговски участници,

Бихме желали да ви уведомим, че с решение на Съвета на директорите на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД от 23.11.2023 г. е извършена промяна в Инструкция №3 „Предоставяна на банкова гаранция“. С приетите изменения се повишава с една степен, до Ba1/BB+ (Moody’s/ S&P, Fitch или BCRA), изискваният дългосрочен кредитен рейтинг, който следва да притежават банките-издатели на банкови гаранции в полза на БНЕБ ЕАД.

Промените влизат в сила на 1.12.2023 г.

Актуализираната версия на Инструкция №3 „Предоставяна на банкова гаранция“ е налична на следния линк: https://ibex.bg/downloads-bg/, в меню ПРОБПЕЕ.