Обществено обсъждане относно премахване на процедурата по обявяване на втори търг на пазар „Ден напред“

Номинираните оператори на пазара на електроенергия (НОПЕ) инициираха oбществено обсъждане относно възможността за премахване на процедурата по обявяване на втори търг на пазар „Ден напред“. Процедурата се прилага в някои тръжни зони по време на пазарната сесия, когато цените в една или повече зони достигнат предварително определени прагове.

Участващите в пазарното обединение „Ден напред“ НОПЕ разглеждат възможността за премахване на тази процедура, тъй като тя завишава оперативните рискове, а не носи очакваните за пазара ползи.

Обсъждането ще продължи до 8.1.2024 г. По-подробна информация е достъпна тук.