Публикуван е докладът на SDAC за частичното разделяне на пазарите от 28 октомври 2023 г.

Пазарното обединение „Ден напред“ (SDAC) публикува доклад с подробно описание на инцидента с частично разделяне на пазарите на 28 октомври, когато технически проблем доведе до отделяне на тръжната зона на Гърция от пазарното обединение. Документът е достъпен тук.