Борсовият оператор с нов рекорд на търгуваните количества на пазар “В рамките на деня“ през ноември

Търгуваните количества на пазарен сегмент „В рамките на деня“ на „Българска независима енергийна борса“ (БНЕБ) отново бележат рекорд на месечна база като за ноември 2023г.  достигат 234 070,3 MWh.

С това изтъргуваните досега количества през 2023г. достигат 2 043 474,9 MWh, което е с 103,2 % повече от същия период на 2022г. (1 005 802,8 MWh).