Предстоящи Коледни и Новогодишни празници – график на фактуриране и разплащане

Уважаеми търговски участници,

Във връзка с предстоящите Коледни и Новогодишни празници, бихме желали да ви информираме, че ще се приложи временна промяна в графика на фактуриране и разплащане, в съответствие с таблицата по-долу.

Предвид предстоящата поредица от неработни дни, апелираме за своевременни действия от ваша страна, в случай на необходимост от актуализация на размера на лимита ви за търговия (наличното обезпечение).