Рекорд в търгуваните количества на пазарен сегмент „Ден напред“

„Българска независима енергийна борса“ ЕАД отбеляза рекорд в търгуваните количества електрическа енергия на пазарен сегмент „Ден напред“ за ден на доставка 22.12.2023 г. Изтъргуваното количество е 100 817,90 MWh, със средна мощност 4 200,75 MW.