Нов брой на информационния бюлетин на Комитета на номинираните оператори на пазара на електроенергия (НОПЕ)

Комитетът на НОПЕ публикува последния за 2023 г. брой на информационния си бюлетин. Десетото издание на бюлетина представя акцентите от изминалото тримесечие. Сред представените теми са три обществени обсъждания, работната програма на Комитета за предстоящата година, както и отвореното писмо на НОПЕ срещу предложението за въвеждане на единна структура, която да управлява интегрираните пазари „Ден напред“ и „В рамките на деня“.

Информационният бюлетин е достъпен на интернет страницата на Комитета на НОПЕ.