Пореден рекорд в търгуваните количества

Пореден рекорд на търгуваната електрическа енергия през декември 2023 г. отбелязва Българската енергийна борса. На сегмента „В рамките на деня“ ръстът спрямо същия период на предишната 2022 година е 27,2%, а търгуваното количество енергия респективно е в размер на 236 084, 7 MWh.

На сегмента „Ден напред“ търгуваното количество през декември е в размер на 2 682 249, 2 MWh, което е с 15,5% повече спрямо същия период на 2022 г.