Рекорд в търгуваните количества на пазарен сегмент „Ден напред“

„Българска независима енергийна борса“ ЕАД отбеляза рекорд в търгуваните количества електрическа енергия на пазарен сегмент „Ден напред“ за ден на доставка 14.01.2024 г. Изтъргуваното количество е 104 445,80 MWh, със средна мощност 4 351,91 MW.