Борсовият оператор стартира услугата REMIT API

БНЕБ продължава да разширява портфолиото си от предлагани услуги, добавяйки услугата REMIT API.

Новата услуга позволява на търговските участници да достъпват отчетите, генерирани съгласно изискванията на РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1348/2014 за прилагане на член 8, параграф 2 и 6 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 за интегритета и прозрачността на енергийния пазар на едро (REMIT).

Повече информация и стъпки за достъп можете да откриете в секция REMIT API на уебсайта на БНЕБ.