БНЕБ (Ден напред): Закъснение в публикуването на резултатите за пазарен сегмент Ден напред за ден на доставка 01.02.2024 г.

Поради технически проблем клиринговите цени и търгуваните обеми електрическа енергия на пазарен сегент Ден напред с ден на доставка 01.02.2024 г. ще бъдат публикувани със закъснение.