Два рекорда на търгуваните количества през януари

През първия месец на 2024 г. „Българска независима енергийна борса“ (БНЕБ) отбеляза два рекорда в търгуваните количества, съответно на пазарните сегменти „Ден напред“ и „В рамките на деня“.

Търговията на сегмент „Ден напред“  през януари 2024 г. достигна 2 767 280,2 MWh (с ръст от 3 % на месечна база), като по-рано през месеца бе отбелязан и рекорд в търгуваното дневно количество на този сегмент. На сегмент „В рамките на деня“ търгуваните количества достигат 245 928,05 MWh, което е с 4% повече от месец декември 2023 г..