Предстояща пета среща на Консултативната група на пазарните обединения

Петата среща на Консултативната група на пазарните обединения (Market Coupling Consultative Group -MCCG), в която вземат участие експерти от НОПЕ и ОПС, както и други заинтересовани страни, ще се проведе онлайн на 26 февруари 2024 г. Част от темите, които ще бъдат обсъждани, са свързани с оперативната работа и развитието на пазарното обединение „Ден напред“ (SDAC) – въвеждане на 15-минутни продукти, пазарното обединение „В рамките на деня“ (SIDC) – предстоящото въвеждане на търгове в рамките на деня, както и приоритизация на проектите.

Подробна програма и линк за регистрация са достъпни тук.