Обществено обсъждане относно продуктите, предлагани в пазарното обединение „Ден напред“

Номинираните оператори на пазара на електроенергия (НОПЕ) публикуваха Обществено обсъждане относно продуктите, предлагани в пазарното обединение „Ден напред“ .

Предложенията се отнасят, освен друго, и до промените, свързани с предстоящото въвеждане на 15-минутни продукти.

Обсъждането ще продължи до 4.3.2024 г. По-подробна информация е достъпна тук.