БНЕБ (В рамките на деня): Възстановяване работата на интерконекторите между ESO-TEL


Разпределението на капацитети между Българският преносен оператор ESO и Румънският преносен оператор TRANSELECTRICA на пазарен сегмент В рамките на деня е възстановено.