Онлайн уебинар преди старта на проекта „Търгове в рамките на деня“- програма и регистрация

Номинираните оператори на пазара на електроенергия (НОПЕ) и Операторите на преносни системи (ОПС), участващи в пазарното обединение „В рамките на деня“, организират на 21.3.2024 г. информационно онлайн събитие преди официалния старт на проекта за въвеждане на търгове в рамките на деня (Intraday Auctions- IDAs). В рамките на уеб конференцията ще бъде представена информация относно графика и техническото решение за изпълнение на проекта, продуктите и видовете оферти, приложими за търговете в рамките на деня, както и оперативните процедури и предстоящия подготвителен период.

Подробна програма на събитието, в която се съдържа линк за регистрация, и информационен материал за търговете в рамките на деня са налични тук.