Рекорд на търгуваните български енергийни фючърси на ЕEX през четвъртото тримесечие на 2023г.

През последното тримесечие на 2023 г. общият обем на търгуваните български енергийни  фючърси достигна рекордните 2.5 ТWh, което е близо 9 пъти повече отколкото търгувания обем за същия период на 2022 г.

Българските енергийни фючърси се търгуват чрез European Energy Exchange (EEX) на базата на сключено споразумение с БНЕБ ЕАД, като финансовият им сетълмент се основава на постигнатата референтна цена на пазар „Ден напред“ на БНЕБ.