Operational message from IBEX

26 February 2024 08:46

Предстоящ национален празник – график на фактуриране и разплащане/Upcoming public holiday – invoicing and settlement schedule

Уважаеми търговски участници,

Във връзка с предстоящия национален празник на България на 3-ти март (неделя), бихме желали да ви информираме, че ще се приложи временна промяна в графика на фактуриране и разплащане.
Подробна информация можете да намерите на следния линк: ibex.bg/vrlv.

Поздрави,
Екипът на отдел „Сетълмент“