Страните от пазарното обединение в Югозападна Европа съобщават за старта на MNA проекта на френско-испанската граница, при който на пазар “Ден напред” от френска страна участва повече от един НОПЕ

НОПЕ (Номинираните оператори на пазара на електроенергия) и ОПС (Операторите на преносни системи), част от проекта за пазарно обединение в Югозападна Европа, съобщават, че считано от 28 февруари 2024 г. (ден на търговия с ден на доставка 29 февруари 2024 г.),  на френско-испанската граница стартира MNA проект. Участието на повече от един НОПЕ е единствено от френска страна на границата за пазар “Ден напред”.

Изпълнението на проекта е поредна стъпка в развитието на обединените пазари в ЕС съгласно Регламент (ЕС) 2015/1222 от 24 юли 2015 г. за установяване на насоки относно разпределянето на преносната способност и управлението на претоварването (Регламента CACM).

С изпълнението на този MNA проект, процесите преди и след свързване на пазарите, осъществявани от НОПЕ в рамките на пазарното обединение “Ден напред” (SDAC), вече ще се изпълняват от повече от един НОПЕ от френска страна на междусистемната връзка, гарантирайки повече стабилност и ефективност при трансграничната търговия. Търговските процеси от испанската страна на границата остават непроменени по отношение на единствения НОПЕ, функциониращ от тази страна на границата.   Със старта на този MNA проект на френско-испанската граница, операциите на единното свързване на пазарите за “Ден напред” на тази граница ще бъдат извършвани от всички НОПЕ, назначени в прилежащите тръжни зони на Франция и Испания съгласно чл. 45 от Регламента CACM.

За пазарното обединение „Ден напред“

Пазарното обединение „Ден напред“ разпределя ограничения трансграничен капацитет за пренос по най-ефективния начин, обединявайки пазарите на електрическа енергия на едро от различни региони посредством общ алгоритъм, отчитащ едновременно трансграничните ограничения при преноса, максимизирайки по този начин ползите за всички участници на пазарите.

Целта на SDAC е да създаде общ за цяла Европа трансзонален пазар на електрическа енергия „Ден напред“. Интегрираният пазар „Ден напред“ увеличава цялостната ефективност на търговията като насърча конкуренцията, увеличава ликвидността и осигурява по-ефективно използване на ресурсите за производство в цяла Европа.

Допълнителна информация за  SDAC:

http://www.nemo-committee.eu/sdac

https://www.entsoe.eu/network_codes/cacm/implementation/sdac/   

https://www.nemo-committee.eu/mcsc

https://www.entsoe.eu/network_codes/cacm/implementation/mcsc/