Публикация на Комитета на НОПЕ: Често задавани въпроси относно процедурата по обявяване на втори търг на пазар „Ден напред“

Като част от резултатите от проведеното обществено обсъждане относно възможното премахване на процедурата по обявяване на втори търг на пазар „Ден напред“, приложима за някои тръжни зони, Комитетът на Номинираните оператори на пазара на електроенергия публикува разяснителен документ относно прилагането на процедурата. Документът е достъпен тук.