Пазарното обединение “В рамките на деня” (SIDC) проведе уебинар преди старта на проекта “Търгове в рамките на деня” (IDA)

Номинираните оператори на пазара на електроенергия (НОПЕ) и Операторите на преносни системи (ОПС), участващи в пазарното обединение “В рамките на деня”, проведоха информационно събитие за представяне на полезна информация относно предстоящото въвеждане на търгове в рамките на деня. За онлайн събитието се регистрираха над 900 участници.

Търговете в рамките на деня ще станат част от SIDC през юни 2024 г. Тестовете с пазарни участници стартират през месец април. Пазарните участници ще бъдат своевременно информирани относно следващите стъпки и съответните тестове. 

Информационен документ за търговете в рамките на деня е публикуван на интернет страниците на ENTSO-E и Комитета на НОПЕ. Презентацията от събитието е достъпна и на двете интернет страници.

SIDC към момента обединява пазарите за непрекъсната търговия  “В рамките на деня” на 25 страни: Австрия, Белгия, България, Хърватия, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Норвегия, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания и Швеция.

За пазарното обединение „В рамките на деня“ (SIDC):

Пазарното обединение „В рамките на деня“ се базира на обща IT система с общи модули за подаване на оферти, за управление на капацитети и за доставки. Тя позволява да се сключват сделки между търговски участници в различни пазарни зони в рамките на пазарното обединение, докато има наличен свободен преносен капацитет. Системата позволява както експлицитното разпределение на преносни способности  (изискано от съответните регулаторни органи), така и имплицитно непрекъснато разпределение. Тази функционалност е в синхрон с Европейския целеви модел за интегриран пазар „В рамките на деня“.

Разширяването на европейския пазар „В рамките на деня“ е ключов компонент от процеса на създаване на Европейския вътрешен пазар на енергия. С нарастващия дял на мощностите с непостоянна генерация в европейския енергиен микс, свързването на пазарите „В рамките на деня“ чрез трансгранична търговия е изключително важен инструмент за пазарните участници за поддържане на балансирани позиции. Целта на инициативата пазарно обединение „В рамките на деня“  е да повиши ефективността на търговията в рамките на деня.

Допълнителна информация за  SIDC:

http://www.nemo-committee.eu/sidc

https://www.entsoe.eu/network_codes/cacm/implementation/sidc/