БНЕБ (Ден напред): Некоректни стойности в публикуваните данни на уебсайта на БНЕБ на пазарен сегмент Ден напред


Поради технически проблем са публикувани некоректни стойности на уебсайта на БНЕБ относно резултатите на пазарен сегмент Ден напред за ден на доставка 31.03.2024 г.