Рекорд в търгуваните количества на пазарен сегмент „В рамките на деня“

Търгуваните количества на пазарен сегмент „В рамките на деня“ на „Българска независима енергийна борса“ (БНЕБ) бележат пореден рекорд за 2024 г., достигайки  255 683,8 MWh през март.  Ликвидността на този пазарен сегмент през м. март 2024 г. е със 17% повече спрямо м. февруари 2024 г. и с 4% спрямо предишния отбелязан рекорд през м. януари 2024 г.