Нов брой на Информационния бюлетин на Комитета на номинираните оператори на електроенергия (НОПЕ)

Комитета на номинираните оператори на електроенергия (НОПЕ) публикува единадесети брой на информационния си бюлетин.  Темите засягат първото тримесечие на 2024г, като фокусът пада върху тестването и имплементирането на Търговете в рамките на деня, включително проведен информационен уебинар преди старта на проекта. Внимание е отделено и на 10-годишнината на пазарното обединение „Ден напред“. Представена е и регулярната информация относно отминали и предстоящи срещи, в които участват НОПЕ и Операторите на преносни системи (ОПС).

Информационният бюлетин е достъпен на интернет страницата на Комитета на НОПЕ.