Техническа профилактика за пазарен сегмент “Двустранни договори”

Поради техническа профилактика на приложението за иницииране на търгове на 10.04.2024 г., БНЕБ ЕАД няма да провежда търгове на въпросната дата.