Operational message from IBEX


Техническия проблем свързан с визуализацията и експорта на данни от електронната система за търговия на пазарен сегмент “В рамките на деня” е разрешен.